Regulamin

REGULAMIN BIEGÓW GÓRSKICH – MOGIELICA TRAIL 2021

1. ORGANIZATOR

Fundacja Małopolska biega

KRS 0000764553

NIP 6762559849

REGON 382240981

Komandosów 12 / 13, 33-334 Kraków, Polska

2. CEL IMPREZY

– popularyzacja i promocja biegów górskich w Beskidzie Wyspowym
– popularyzacja i promocja biegania jako aktywnego spędzania czasu
– popularyzacja i promocja regionu Beskidu Wyspowego
– promocja regionu Małopolska
– popularyzacja turystyki górskiej

3. DATA I MIEJSCE

Biegi odbędą się w terminie 02.10.2021
– start biegu na dystansie ok 60+ km – 02.10.2021 godz. 6:00 – limit trasy 12 godzin
– start biegu na dystansie 26 km – 02. 10.2021 godz 09:00 – limit trasy 5 godzin
– start biegu na dystansie ok 10-12 km – 02.10.2021 godz: 10:00 – limit trasy 2 godzin
Start i meta zawodów przy boisku sportowym LKS Zalesianka w Zalesiu

Program zawodów:

Godziny działania biura zawodów

01.10.2021 – 16:00 – 19:00 – rejestracja uczestników, sprawdzanie wyposażenia obowiązkowego Uczestnik podczas rejestracji w biurze zawodów odbiera pakiet indywidualnie za siebie potwierdzając tożsamość dowodem osobistym lub paszportem. Rejestracja dla zawodników dystansu 60+ km – tylko i wyłącznie odbywać się będzie w piątek 01.10.2021!!!!!

02.10.2021 – 06:30 – 9:30 – rejestracja uczestników, sprawdzanie wyposażenia obowiązkowego Uczestnik podczas rejestracji w biurze zawodów odbiera pakiet indywidualnie za siebie potwierdzając tożsamość dowodem osobistym lub paszportem.

02. 10.2021 – godz. 15:00/16:00– dekoracja wszystkich dystansów

4. ZASADY UCZESTNICTWA W BIEGACH

W biegach mogą wziąć udział osoby pełnoletnie (które do dnia 02.10.2021 będą miały ukończone 18 lat) i wypełnią formularz kontaktowy, oraz opłaca kwotę opłaty startowej do 14 dni od momentu zapisów ( po tym terminie, osoby, które nie opłaciły będą usuwane z listy startowej). Uczestnik biorąc udział w zawodach akceptuje regulamin oraz zawarte w nim zasady.

Uczestnik jest świadomy i dobrowolnie podejmuje decyzję o biegu, który jest biegiem wymagającym. Uczestnik zdaje sobie sprawę z trudności biegu, oraz zdaje sobie sprawę z trudnych warunków i sytuacji jakie mogą nastąpić podczas tak długich biegów ( kryzysy, zmiany pogody, pogubienia).

Uczestnik potwierdza, że jego przygotowanie i stan zdrowia pozwalają na wzięcie udziału w biegu.
Każdy uczestnik musi być zweryfikowany w biurze zawodów, podczas weryfikacji sprawdzane będzie wyposażenie obowiązkowe.
Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z imprezy lub dnf, osoby, której stan zdrowia według organizatora jest wątpliwy i dalszy bieg mógłby przynieść szkody zawodnikowi.

Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia udziału w imprezie.

Limit zawodników:
– trasa 60+ km– 150 osób
– trasa 26 km – 150osób
– trasa 10-12 km – 200 osób

Każdy z zawodników porusza się po trasie wyznaczonej przez organizatora – wszelki skracanie trasy i brak obecności na punktach są równoznaczne z dyskwalifikacją.
Każdy z zawodników porusza się o własnych siłach.

ŚMIECENIE NA TRASIE JEST NIEDOPUSZCZALNE I RÓWNOZNACZNE Z DYSKWALIFIKACJĄ!!!!!!

Jakiekolwiek niedopuszczalne słownictwo skierowane do wolontariuszy, kłótnie z nimi będą zgłoszone do organizatora i mogą grozić dyskwalifikacją i brakiem możliwości startu w innych naszych biegach. Wolontariuszy szanujemy!!!
Każdy z zawodników jest zobowiązany do pomocy drugiemu zawodnikowi, jeżeli jest on w niebezpieczeństwie zagrożenia zdrowia i życia.
Dopuszczalna jest pomoc osób trzecich tylko i wyłącznie na punktach kontrolnych/ żywieniowych.
Pomoc osób trzecich poza punktami kontrolnymi/żywieniowymi grozi dyskwalifikacją zawodnika.

Jeżeli zawodnik nie jest w stanie kontynuować biegu zgłasza to albo na punkcie kontrolnym , albo telefonicznie organizatorowi. Jeżeli zawodnik nie zgłosi zejścia z trasy i z tego powodu zostanie wszczęta akcja poszukiwawcza/ratunkowa– zawodnik zostanie obciążony kosztami akcji.

5. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

Wyposażenie obowiązkowe jest obowiązkowe – będzie sprawdzane na trasie lub/i na mecie.
Zawodnik musi posiadać obowiązkowe wyposażenie podczas całego biegu
Brak wyposażenia obowiązkowego może skutkować dyskwalifikacją.

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE:

Numer startowy przypięty na przodzie lub do plecaka
 – włączony i naładowany telefon ( z aktywnym numerem udostępnionym organizatorowi)
 – numer do organizatora
 – kurtka wiatrówka (dla trasy ultra i 26 km)
 – bandanka
–  folia nrc
– bukłak lub bidony o pojemności minimum 1,5 L ( dla trasy ultra)
 – plecak lub pas biodrowy (dla trasy ultra)
 – własny kubek wielokrotnego użytku ( na trasach i na mecie nie będzie kubków plastikowych jednorazowych)

Zawodnik powinien posiadać odzież i obuwie dopasowane do biegów górskich przy panującej podczas biegu pogodzie.

6. TABELA OPŁAT

dystans

60+ km
do 31.12.2020 – 140 pln
01.01-31.05.2021 – 160 pln
01.06-15.09.2021 – 180 pln

Opłata gotówką w biurze zawodów 200 pln

26 km

do 31.12.2020 – 100 pln
01.01-31.05.2021 – 120 pln
01.06-15.09.2021 – 140 pln
Opłata gotówką w biurze zawodów 160 pln

10 km

do 31.12.2020 – 60 pln
01.01-31.05.2021 – 80 pln
01.06-15.09.2021 – 100 pln

Opłata gotówką w biurze zawodów 120 zł

Dane do przelewu:

FUNDACJA „MAŁOPOLSKA BIEGA”

ul. Komandosów 12/13

30-334 Kraków

Numer konta dla przelewów w PLN:

PL 73 1140 2004 0000 3802 7854 6379

Faktury będą wystawione do 7 dni od daty wpłaty tylko i wyłącznie jeżeli w momencie wpłaty otrzymamy maila z informacją dotyczącą prośby wystawienia faktury.
W przypadku rezygnacji uczestnika zarejestrowanego do 31.5.2021r organizator zwraca 50% kwoty wpisowego. Po terminie 01.06.2021r. organizator nie zwraca opłat startowych.

Organizator nie zwraca opłaty startowej:

– osobom, które nie pojawiły się na starcie biegu a opłaciły go
– zawodnikom, którzy nie ukończyli biegu
– zdyskwalifikowanym zawodnikom
– organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku

7. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

– start w biegu
– pomiar czasu
– numer startowy z profilem trasy i telefonami alarmowymi, agrafkami
– mapy trasy w pliku gpx
– oznakowanie trasy w postaci wstążek i znaków farbami na ziemi
– jedzenie i napoje na punktach odżywczych na punktach oraz na mecie
– zabezpieczenie medyczne, oraz obsługa techniczna na trasie
– worek na depozyt – depozyt w biurze zawodów
– medal pamiątkowy dla zawodników, którzy ukończyli bieg
– puchary dla 3 najlepszych kobiet i mężczyzn z każdej trasy

8. TRASA

Dokładna mapa i profil oraz opis tras znajdują się w zakładce „TRASA” na stronie biegu.
Na trasie biegu będą znajdowały się punkty kontrolne. Aby zostać sklasyfikowanym uczestnik będzie musiał zostać odnotowany na wszystkich (przynależnych do danego dystansu) punktach kontrolnych. Na punktach kontrolnych będą specjalnie oznakowani sędziowie.

Trasa będzie częściowo będzie prowadziła drogą asfaltową, dlatego uczestnicy zawodów po drogach publicznych muszą poruszać się zgodnie z zasadami kodeksu ruchu drogowego.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy lub skrócenia trasy w przypadku złych warunków pogodowych zagrażających zawodnikom, lub w przypadku uszkodzeń tras po których zostały poprowadzone biegi wcześniej.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za pozostawione rzeczy na punktach lub w biurze zawodów.
Organizator nie zajmuje się organizacją transportu do biura zawodów oraz nie zapewnia i nie organizuje noclegów – kwestie te należą do zawodników.